علیرضا سلیمی بنیانگذار علم تمرین و تغییر در ایران و جهان

اولین و بهترین دانشگاه موفقیت در ایران

شعار کهکشان موفقیت : بهتر از این

در دانشگاه موفقیت همه چیز در حال بهتر شدن است

تناسب ذهن ،جسم وانرژی با اولین و بهترین متخصص تمرین

عناوین دوره ها

دوره آنلاین " تن ایکس " 10X

دوره آنلاین قهرمان زندگی

دوره آنلاین صفر تا بی نهایت

دوره آنلاین دانشگاه موفقیت

دانشجوی دانشگاه موفقیت این چنین می اندیشد: برای من خوب بودن دیگر کافی نیست من وظایفم را بهتر و بهتر انجام میدم چون باور و عمل من این است :هر لحظه بهتر از این

تمام رفتارها و قابلیت های اجرایی ما بر اثر تمرین در زندگی مان شکل می گیرد و بر اثر تکرار زیاد که خود نوعی تمرین کمی است به عادت تبدیل می شود و جزئی از شخصیت ما می گردد. جالب تر اینکه هر چیزی که به عادت تبدیل می شود بیشتر بصورت ناخودآگاه انجام می گردد و ما کمتر به آن توجه می کنیم. عادات رفتاری قابل مشاهده که گاه خوب و گاه ناپسندند، از عادات فکری سرچشمه می‌گیرند. افراد باهوش و توانمندی هستند که به خاطر داشتن عادات نادرست، مقدار زیادی از نیروی ذهنی و استعداد ذاتی شان را هدر می‌دهند. عادات صحیح فکری، زندگی را آسان‌تر نموده و از تاثیر عادات نادرست که فکر و ذهن را به طور خودکار برنامه‌ریزی می‌کند، می‌کاهند.

کاربرد علم تمرین در زندگی

تمام رفتارها و قابلیت های اجرایی ما بر اثر تمرین در زندگی مان شکل می گیرد و بر اثر تکرار زیاد که خود نوعی تمرین کمی است به عادت تبدیل می شود و جزئی از شخصیت ما می گردد. جالب تر اینکه هر چیزی که به عادت تبدیل می شود بیشتر بصورت ناخودآگاه انجام می گردد و ما کمتر به آن توجه می کنیم. عادات رفتاری قابل مشاهده که گاه خوب و گاه ناپسندند، از عادات فکری سرچشمه می‌گیرند. افراد باهوش و توانمندی هستند که به خاطر داشتن عادات نادرست، مقدار زیادی از نیروی ذهنی و استعداد ذاتی شان را هدر می‌دهند. عادات صحیح فکری، زندگی را آسان‌تر نموده و از تاثیر عادات نادرست که فکر و ذهن را به طور خودکار برنامه‌ریزی می‌کند، می‌کاهند.

پیام کهکشان موفقیت:
 
در هر شرایطی که هستیم می توانیم بهتر از این باشیم پس شعار کهکشان موفقیت:همیشه بهتر از این
 

محصولات

گواهینامه و تقدیرنامه ها

لیست مشتریان

ورود کاربران

تماس با ما

 

به سایت رسمی دکتر علیرضا سلیمی مراجعه نمایید .